Kontrast: włącz / wyłącz
zatrudnimy_2

Sprzątaczka w Sekcji Utrzymania Czystości


26-05-2017

Pełny etat, umowa o pracę.
Kontakt: 32 259 16 75, 32 259 16 61

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM