Kontrast: włącz / wyłącz
zatrudnimy_2

Oferta pracy:Inspektor ds. Zaopatrzenia


11-01-2019

Umowa o pracę. Praca 5 dni w tygodniu – 1 zmiana (po 7,35 h).
Pełny wymiar zatrudnienia.
Wymagania:

– wykształcenie wyższe preferowane administracyjne, ekonomiczne.

– doświadczenie w zakresie zamówień publicznych

– dobra i praktyczna znajomość pakietu Office (Excel, Word)

– umiejętność pracy w zespole

– sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań

Obowiązki:

– planowanie i analiza zakupów dokonywanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

– obsługa wykorzystania środków Ministerstwa Zdrowia i innych

– czuwanie nad terminową realizacją zawartych umów

Kontakt: 32 25-91-666, 32 25 91 661, kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM