Kontrast: włącz / wyłącz

Oferta pracy: Pracownik do obsługi kotłowni gazowo- olejowej


31-01-2019

Oferujemy pracę na pełny etat – umowa o pracę.

Praca na trzy zmiany po 8 godzin (7.00 -15.00, 15.00-23.00, 23.00-7.00) lub na 2 zmiany po 12 godzin (7.00-19.00, 19.00-7.00).

Wymagania kwalifikacyjne na stanowisku pracownika do obsługi kotłowni gazowo-olejowej – uprawnienia  do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji –  G2 tj.:

uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń, należących do Grupy 2:  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi: sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW oraz aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji tych urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

Kontakt: 32 259 16 88, 32 259 16 89, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl

 

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM