Kontrast: włącz / wyłącz

Oferta pracy: kucharz


24-04-2019

Umowa o pracę na czas zastępstwa. Praca 7 dni w tygodniu – 2 zmiany (po 8h), wydłużenie normy pracy do 12 godzin
w ramach równoważnego czasu pracy. Pełny wymiar zatrudnienia.
Wymagania: Wykształcenie zawodowe

Kontakt: 32 25-91-723, 32 25-91-724, 32 25 91 661, kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM