Kontrast: włącz / wyłącz
zatrudnimy_2

Oferta pracy: Kierownik Działu Zaopatrzenia


01-04-2019

Ogłoszenie na stanowisko –Kierownik Działu Zaopatrzenia. Umowa o pracę. Pełny wymiar zatrudnienia.  tel. kont: 32 259 17 31;  32 259 16 61

e-mail: kadry@spskm.katowice.pl

 Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

– doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów zakupowych z uwzględnieniem prawa      zamówień publicznych

– mile widziane doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia

– doświadczenie w zarządzaniu zespołem

– wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załącznik nr 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM