Kontrast: włącz / wyłącz
zatrudnimy_2

Oferta pracy: Inspektor ds. Zaopatrzenia


02-11-2018

Wymagania:
Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe (administracyjne lub ekonomiczne), dobra i praktyczna znajomość MS Office (Excel, Word), mile widziane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, umiejętność pracy w zespole.

Kontakt: 32 259 17 31, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl

Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM