Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP/2/2015


07-05-2015

Konkurs ofert:
Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

07.05.2015 – Ogłoszenie:PDF
07.05.2015 – SWKO:PDF
18.05.2015 – Zmiana SWKO:PDF
18.05.2015 – Zmiana terminu:PDF
27.05.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM