Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP1/2015


08-01-2015

Konkurs ofert:
Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie opieki psychologicznej

08.01.2015 – Ogłoszenie:PDF
08.01.2015 – SWKO:PDF
23.01.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM