Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2019


09-07-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje diabetologiczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

09.07.2019 -OGŁOSZENIE

09.07.2019 – SWKO

09.07.2019 – Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne

09.07.2019 - Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

09.07.2019 -Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta

09.07.2019 - Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

09.07.2019 - Załącznik nr 7 – Wzór umowy

12.07.2019 – Zmiany do SWKO I

12.07.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

15.07.2019 – Zmiana terminów I

16.07.2019 – PYTANIA I

16.07.2019 - Zmiany do SWKO II

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM