Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/7/2014


14-07-2014

Konkurs ofert:

– Konsultacyjne badania immunohematologiczne
– Badania immunogenetyczne
– Badania – inne

14.07.2014 – Ogłoszenie:PDF
14.07.2014 – SWKO:PDF
23.07.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF
24.07.2014 – Pytania:PDF
24.07.2014 – Zmiana SWKO:PDF
24.07.2014 – Załącznik 1, 2, 4 po zmianach SWKO:PDF
29.07.2014 – Zmiana terminów: składania ofert, otwarcia ofert oraz ogłoszenia wyników:PDF
29.07.2014 – Pytania:PDF
29.07.2014 – Zmiana SWKO:PDF
29.07.2014 – Załącznik 4:PDF
31.07.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM