Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2014


30-04-2014

Konkurs ofert:
– Badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli
– Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym
– Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym
– Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne

30.04.2014 – Ogłoszenie:PDF
30.04.2014 – SWKO:PDF
13.05.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM