Kontrast: włącz / wyłącz

DSM/3/2013


22-02-2013

konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w zakresie:

  • Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej
  • Badania diagnostyczne kardiologiczne
  • Badania diagnostyczne mammograficzne

22.02.2013 – Ogłoszenie: PDF
22.02.2013 – SWKO: PDF
25.02.2013 – Zmiany: PDF
28.02.2013 – Unieważnienie Pakiet 1: PDF
28.02.2013 – Dotyczy terminu rozstrzygnięcia: PDF
28.02.2013 – Rozstrzygnięcie: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM