Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/14/2015


29-04-2015

Konkurs ofert:
Badania genetyczne

29.04.2015 – Ogłoszenie:PDF
29.04.2015 – SWKO:PDF
30.04.2015 – Zmiana treści SWKO:PDF
07.05.2015 – Protest:PDF
08.05.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu:PDF
08.05.2015 – Unieważnienie:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM