Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/12/2019


12-08-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

  • Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne - CPV: 85121200-5
  • Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne
    –  CPV: 85121251-7
  • Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5

 

12.08.2019 – OGŁOSZENIE

12.08.2019 - SWKO

12.08.2019 - Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje neurologiczne

12.08.2019 - Zalącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 – Konsultacje gastroenterologiczne

12.08.2019 - Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3 – Konsultacje neurochirurgiczne

12.08.2019 - Załącznik nr 4-6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

12.08.2019 - Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

12.08.2019 - Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7

12.08.2019 - Załącznik nr 9 – Wzór umowy

12.08.2019 - Załącznik do umowy – Zasady udostępnienia danych osobowych

16.08.2019 – Zmiana terminów I

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM