Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2019


11-07-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych

CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne

11.07.2019 – OGŁOSZENIE

11.07.2019 - SWKO

11.07.2019 - Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

11.07.2019 - Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

11.07.2019 - Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

11.07.2019 - Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

11.07.2019 - Załącznik nr 7 – Wzór umowy

11.07.2019 - Załącznik do umowy – Umowa o  udostępnienie danych osobowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM