Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2018


05-04-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne, immunopatologiczne

05.04.2018 – OGŁOSZENIE

05.04.2108 -SWKO

05.04.2018 - Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

05.04.2018 - Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2

05.04.2018 - Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

 

05.04.2018 - Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

05.04.2018 - Załącznik nr 7- Pytania dotyczące standardu HL7

05.04.2018 - Załącznik nr 8 – Wzór umowy

05.04.2018 - Załącznik do umowy - Zasady powierzenia danych osobowych

11.04.2018 – PYTANIA

11.04.2018 – ZMIANY DO SWKO

13.04.2018 – PYTANIA II

13.04.2018 - ZMIANY DO SWKO II

18.04.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM