Kontrast: włącz / wyłącz

DSM/10/2013


05-08-2013

Konkurs ofert:
• Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne;

• Konsultacje ginekologiczne oraz badania diagnostyczne ginekologiczne;

• Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne;

• Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne;

• Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne;

• Konsultacje psychiatryczne;

• Konsultacje kardiochirurgiczne;

• Konsultacje neurochirurgiczne;


05.08.2013 – Ogłoszenie:PDF
05.08.2013 – SWKO:PDF
09.08.2013 – Pytania:PDF
09.08.2013 – Zmiana treści SWKO:PDF
13.08.2013 – PytaniaII:PDF
13.08.2013 – PytaniaIII:PDF
22.08.2013 – Dotyczy terminu rozstrzygnięcia:PDF
30.08.2013 – Wyniki:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM