Kontrast: włącz / wyłącz

DDA/2/2014


16-07-2014

Konkurs ofert:
– Transport sanitarny

16.07.2014 – Ogłoszenie:PDF
16.07.2014 – SWKO:PDF
21.07.2014 – Załączniki:PDF
30.07.2014 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników:PDF
05.08.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF
22.08.2014 – Komisja konkursowa zawiadamia o zmianie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM