Kontrast: włącz / wyłącz

DDA/1/2014


23-05-2014

Konkurs ofert:
– Transport sanitarny

23.05.2014 – Ogłoszenie:PDF
23.05.2014 – SWKO:PDF
23.05.2014 – Formularz ofertowy:PDF
23.05.2014 – Umowa:PDF
27.05.2014 – Zmiana treści SWKO:PDF
05.06.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF
10.06.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM