Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


zatrudnimy_2

Oferta pracy: Sprzątaczka

15-07-2019

Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę.   Kontakt: 32 259 16 64 mail: kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

KSZ/DSM/10/2019

11-07-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne 11.07.2019 – OGŁOSZENIE 11.07.2019 – SWKO 11.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 11.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 11.07.2019 […]

KSZ/DSM/9/2019

09-07-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje diabetologiczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne 09.07.2019 -OGŁOSZENIE 09.07.2019 – SWKO 09.07.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne 09.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 -Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta 09.07.2019 […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM