Strona bez barier - dostosowana dla niepełnosprawnych
Kontrast: włącz / wyłącz
Szczegóły dotyczące Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Zobacz jak wygląda nowoczesny Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej. Szczegóły konferencji naukowej poświęconej historii i perspektywom rozwoju transplantologii Zabieg wszczepienia implantu hybrydowego w Oddziale Otorynolaryngologii Kolejna nagroda - Onkomapa – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych Szczegóły dotyczące Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku

Nowoczesna medycyna w zabytkowych murach

Misja Szpitala

Szpital ma ponad 100 lat, ale w tych murach uprawiana jest medycyna na najwyższym światowym poziomie.

Świadczenia

Nasz Szpital specjalizuje się w szerokim zakresie świadczeń medycznych. Udzielana pomoc jest na najwyższym poziomie o czym świadczą zdobywane co roku nagrody i certyfikaty. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz najnowocześniejszy sprzęt. Zapraszamy do zapoznania się z nasza placówką.

Czytaj dalej »

Kontakt

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
telefon: (32) 259-12-00

Mapa »

ZP-15-033 BN


Dostawa odczynników – VI 17.04.2015 – SIWZ:PDF 17.04.2015 – ogłoszenie:PDF 17.04.2015 - Załączniki do pobrania

NOMED 2015


Zaproszenie + karta zgłoszeniowa
SPSKM certyfikat akredytacyjny

Certyfikat Akredytacyjny dla SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach


23 stycznia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie działalności Lecznictwo Zamknięte. Wynik, jaki uzyskał Szpital: 91% spełnienia standardów akredytacyjnych, należy do jednych z wyższych uzyskanych przez jednostkę akredytowaną. Przyznana akredytacja dowodzi wysokiej jakości świadczeń medycznych gwarantującej poczucie bezpieczeństwa pacjentów. […]
Zabieg wszczepienia implantu hybrydowego w Oddziale Otorynolaryngologii

Wszczepienie implantu hybrydowego w Katedrze i Oddziale Otorynolaryngologii


Metoda wszczepu implantu ślimakowego jest powszechnie uznanym i stosowanym sposobem postępowania u chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych z obustronną głuchotą. Śląski program implantów ślimakowych jest prowadzony w Katedrze i Oddziale Otorynolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 10 lat i jest jedynym ośrodkiem w południowej Polsce przeprowadzającym powyższą procedurę medyczną. Wprowadzenie nowych […]
onkomapa

Onkomapa – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych


Miło nam poinformować, że w internetowym głosowaniu zorganizowanym przez Fundację Onkologiczną Osób Młodych "Alivia" Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został najlepiej ocenioną placówką onkologiczną w Polsce. Nasz Szpital w skali od 1 do 5 uzyskał notę 4,8.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM